Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvuru Usulü Belirlendi
29.12.2017  
695 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Emniyet Teşkilatı eski personeli tarafından Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru usulü açıklandı

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 695 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Emniyet Teşkilatı eski personelinin 685 sayılı KHK kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapacakları başvuruda izleyecekleri usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre;

Emniyet Teşkilatı eski personeli tarafından Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacak.

Başvurular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/​ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak olup, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgileri formun ilgili bölümlerine yazılacak. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecek. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümünde, (10)  sayfayı geçmemek üzere talep konusuna ilişkin beyanlar yazılabilecek. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte Valiliklere veya Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar 06100 ANKARA adresindeki Atatürk Bulvarı Misafir Girişi  (2 Nolu Kapı) Kontrol Noktasında Personel Daire Başkanlığınca oluşturulacak müracaat masasına) teslim edilecek ve buradaki görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacak.

Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacak.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

 
​​