Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler
29.01.2018  
​           2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştirilen adaylarca, aşağıda belirtilen atamaya esas istenilen belgelerin 15/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar / ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3 - Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü


1.      Dilekçe (form 2)

2.      Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,

3.      Diploma (aslı ya da noter tasdikli örneği),

4.      Kimlik Belgesi

5.      Askerlik Şubesinden alınacak, Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge (terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair),

6.      Eşi Kamu Kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,

7.      Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumu gösterir belge,

8.      Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

9.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak ıslak imzalı şekilde ibraz edilecektir. Formu Personel Dairesi Başkanlığı personeli onaylayacaktır.) (form1​)

 

 

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atama işlemlerine başlanmayacaktır.

 

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılamaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İRTİBAT TEL: 0 (312) 462 17 40 – 42