Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018-2 EKPSS İle Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına Göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler
26.12.2018  

2018-2 EKPSS İle Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına Göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler

ÖSYM tarafından 2018-2 EKPSS yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler 26/12/2018  tarihinden  11/01/2019  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen veya 1. derece akrabası tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3

İstenilen Belgeler:

 1. EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

 2. ÖSYM’ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı,

 3. Diplomanın aslı ya da noter tasdikli örneği (2018 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.)

 4. Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumlarını gösterir belge, 

 5. Kadro için özel şart olarak evrak istenmişse; (Avukatlar için Avukatlık Ruhsatnamesi) bir örneği,

 6. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

 7. Askerlikle ilgili durum belirtir belge aslı,( Askerlik Şubesinden Alınacak)

 8. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi

 9. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir),

 10. Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

 11. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,

 12. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,

 13. Atanma talep dilekçesi (form 2),

Kanuni bir mazereti olmaksızın 26/12/2018  tarihinden  11/01/2019  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not:    1) Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

2)  Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İRTİBAT TEL: 0 (312) 462 17 40-42