Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018 / 2. DÖNEM 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
03.01.2019  
​2018 / 2. Dönem 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştirilen adaylarca, aşağıda belirtilen atamaya esas istenilen belgelerin 18/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar / ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3 - Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü

 
1. Dilekçe (form 2)
2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,
3. Diploma (aslı ya da noter tasdikli örneği),
4. Kimlik Belgesi
5. Askerlik Şubesinden alınacak, Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge (terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair),
6. Eşi Kamu Kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,
7. Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumu gösterir belge,
8. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,


Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atama işlemlerine başlanmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılamaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
İRTİBAT TEL: 0 (312) 462 17 40 – 42