Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018-2. Dönem Sözleşmeli Uçak Pilotu Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu
13.06.2018  
​                                                                                 
                                                                                   EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2. DÖNEM SÖZLEŞMELİ UÇAK PİLOTU ALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

 

 

​2018-2. Dönem Sözleşmeli Uçak Pilotu Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu için tıklayınız.


Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi gereğince 12/06/2018  -  29/06/2018 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine sınavı kazanan adayların istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1).

2. 2 adet vesikalık fotoğraf.

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

4. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

5. Askerlik durum belgesi aslı. (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir)

6. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi.

7. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi (aslı).

8. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

9. Sağlık Kurulu raporu belgesi ve fotokopisi.

10. Pilotluk Lisans belgesi ve fotokopisi.

11. Güvenlik Soruşturması formu ( Bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form2​).

12.Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1. pilotluk belgeleri,  Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerini, evraklarını teslim ederken adayın yanında bulundurması gerekmektedir.

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.​​