Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018-1. Dönem Sözleşmeli Meteoroloji Mühendisi Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu
13.06.2018  
​                                                                               EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018-1. DÖNEM SÖZLEŞMELİ METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

 

​2018-1. Dönem Sözleşmeli Meteoroloji Mühendisi Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu için tıklayınız

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince 12/06/2018 - 29/06/2018 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

4. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

5. Askerlik durum belgesi aslı (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir)

6. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi

7. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı

8. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

9. Sağlık Kurulu raporu formu (form2​) (adaylar boş olarak döküp herhangi bir işlem yapmadan evrak teslimi esnasında yanlarında bulunduracaklardır.)

10. Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form3​)

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır