Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2017-12. Dönem Kadrolu Hizmetli Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu Yedek Aday Planlaması
30.05.2018  
​                                                                                  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017-12. DÖNEM KADROLU HİZMETLİ ALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

YEDEK ADAY PLANLAMASI

 

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince 2. yedek adaya kadar planlama yapılmıştır. Planlaması yapılan adayın 30/05/2018 - 15/06/2018 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı-Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge. 

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi aslı

7. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi

8. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı

9. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

10. Sağlık Kurulu raporu formu (form2) (adaylar boş olarak döküp herhangi bir işlem yapmadan evrak teslimi esnasında yanlarında bulunduracaklardır.)

11. Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form3​)

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.