Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2017-10. Dönem Kadrolu Avukat Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonucu
07.05.2018  
​                                                                                       EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017-10. DÖNEM KADROLU AVUKAT ALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

 

2017-10. Dönem Kadrolu Avukat Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonucu​ için tıklayınız.

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince 08/05/2018 - 28/05/2018 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı-Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1).

2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge. 

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

6. Askerlik durum belgesi (aslı).

7. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi (Evli olanlar için).

8. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi (aslı).

9. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

10. Sağlık Kurulu raporu formu (form2​) (adaylar boş olarak döküp herhangi bir işlem yapmadan evrak teslimi esnasında yanlarında bulunduracaklardır).

11. Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form3).

12. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık

Ruhsatname örneği (Sınav esnasında aslını veya noter tasdikli örneğini getiren adayların getirmesine gerek yoktur.)

13. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, “uyarma” dışında cezası olmadığına dair barodan alınacak belge. (Sınav esnasında aslını getiren adayların getirmesine gerek yoktur.)

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde eksiksiz ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atama işlemlerine başlanmayacaktır.