Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2017-7 Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonucu
14.12.2017  
​                                                                                   EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017-7 SÖZLEŞMELİ UÇUŞ TEKNİSYENİ VE HELİKOPTER MAKİNİSTİ  ALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

 

         Emniyet Genel Müdürlüğü 2017-7.Dönem Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonuçları için tıklayınız.​​

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince 14/12/2017  - 29/12/2017 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine sınavı kazanan adayların istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

4. Nüfus cüzdanı

5. Askerlik durum belgesi aslı

6. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı.

7. Sağlık Kurulu raporu belgesi.

8. Temel Teknisyen Sertifikaları,

9. Güvenlik Soruşturması formu ( Bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form2​)

10. Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri,  Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş  tarihlerini gösterir kurum imzalı sahsi  uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm  (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerini, evraklarını  teslim ederken  adayın yanında bulundurması gerekmektedir.

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır​