Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2016-9. Dönem Kadrolu Aşçı Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu
04.08.2017  
Emniyet Genel Müdürlüğü

2016-9. Dönem Kadrolu Aşçı Alımı

Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu


Emniyet Genel Müdürlüğü 2016-9.Dönem Kadrolu Aşçı  Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonuçları için tıklayınız. ​ 

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince 04/08/2017 - 18/08/2017 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge. 

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi aslı

7. Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi

8. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı

9. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

10. Sağlık Kurulu raporu formu (form2) (adaylar boş olarak döküp herhangi bir işlem yapmadan evrak teslimi esnasında yanlarında bulunduracaklardır.)

11. Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form3)

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır

 
​​​