Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 
Türkiye'ye giriş ve çıkışlar Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapılarından yapılır. Türkiye'ye giriş-çıkışta Hudut Kapısındaki görevlilere usulüne uygun düzenlenmiş, muteber bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye'ye kabul olunur. Ancak bunlardan pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınırdışı edilemez ve ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz.
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI
23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında, “ Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL. harc alınır” hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralar da ise yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve muafiyetler;
· Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
· 7 yaşını doldurmamış olanlar,
· Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı, olarak belirlenmiştir.
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 30.03.2007 tarih ve 26478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (I) seri nolu “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ” de gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bu Tebliğin düzenlenmesi ve diğer tüm hususlar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sorumludur.
VATANDAŞLARIMIZ VE YABANCILARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ
Anayasanın 20. maddesinde kişisel bilgiler özel hayat kapsamına alınarak koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte; “Kişisel Bilgilerin Gizliliği Avrupa Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Bununla birlikte 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda da kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması hususu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca; kişisel bilgiler ile ilgili hususlar; kişisel verilen kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, nitelikli haller, verileri yok etmeme, şikayet başlıkları altında “Türk Ceza Kanunu”nun, 135, 136, 137, 138 ve 139. maddeleriyle düzenlenmiştir. Bu itibarla, kişisel bilgilerin gizliliği prensibi çerçevesinde bu tür bilgilerin şahısların bizzat kendilerine ya da yasal vekillerine verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Vatandaşlarımıza ait giriş-çıkış bilgileri e-posta, posta, faks v.b. yollarla gönderilmemekte olup, bu bilgilerin alınabilmesi için şahsen (nüfus cüzdanı ile birlikte) veya kanuni vekil aracılığıyla Yurtiçinde Emniyet Müdürlüklerinin Yabancılar, Yabancılar-Pasaport Şube Müdürlüklerine, Hudut Kapıları veya Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığından herhangi birisine, Yurtdışında ise Dış Temsilciliklerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.
01.01.1992 tarihinden önceki ülkemize giriş-çıkış kayıtları bilgisayar ortamında tutulmadığından, söz konusu kayıtların tespiti yapılamamakta olup, eski pasaportlar şahsın elinde mevcut olması halinde pasaportundaki giriş-çıkış damgalarından tespit edilebilecektir. 1992 yılından önceki eski yıllara ait arşiv kayıtları da imha edildiğinden giriş-çıkış kayıtları defter kayıtlarından da tespit edilememektedir.
GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARININ VERİLMESİ İLE İLGİLİ MÜRACAAT İŞLEMLERİ
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
01
Yurtiçindeki Vatandaşlarımıza *Giriş-Çıkış Kayıtlarının Verilmesi - Emniyet Genel Müdürlüğü (Yabancılar Hudut İltica Dai. Bşk.), 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Kapılarında.
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı aslı (ehliyet, pasaport),
2- Vatandaşımız çifte uyruklu olması halinde yabancı ülke pasaportu,
3- Şahısların bizzat kendisinin müracaatı,
4- Ya da Kanuni Vekilinin başvuruda bulunması gerekmektedir. (Noter tasdikli vekaletname aslı)
1- Başvuru yapıldıktan sonra,
2- En erken 10 dakika,
3- En geç 1 saat,
02
Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın giriş-çıkış kayıtlarının verilmesi,
1- Dilekçe,
2- Nüfus Cüzdanı, T.C.Pasaport fotokopisi,
3-Vatandaşımızın çifte uyruklu olması halinde yabancı ülke pasaport fotokopisi,
4- Yukarıda istenen belgelerle birlikte Yurtdışındaki T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluklarımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.
1- Dilekçe Kanununa göre en erken 15 gün,
2- Dilekçe Kanununa göre en geç 30 gün,
***Giriş-Çıkış kayıtları 01.01.1992 tarihinden itibaren bilgisayar kayıtlarında tutulmaya başlanıldığından bu tarihten önceki giriş-çıkış kayıtları verilememektedir.