Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SIKÇA SORULAN SORULAR
  
Soru
Cevap
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şiddet nedir?

6284 sayılı Kanunda "Şiddet"; Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak tanımlanmıştır.​
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun amacı nedir?

6284 sayılı Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlaru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.​

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​Şiddete maruz kalanların başvurabilecekleri yerler nerelerdir?

Şiddete maruz kalanlar aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan yardım alabilirler;
- Valilik-Kaymakamlık,
- Cumhuriyet Savcılığı,
- Aile Mahkemeleri,
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM),
- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM),
- Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı,
- Alo 112, 155, 156, 157 Acil Çağrı Hatları,
- Sağlık Kuruluşları,
- Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları,
- Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri,
- Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları,
- Kadın Sivil Toplum Kuruluşları. 
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili herhangi bir cezai yaptırım bulunmakta mıdır? Konu ile ilgili nerelere ihbarda bulunabiliriz?

Sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili olarak çocuğu dilendirenler hakkında Türk Ceza Kanununa göre adli işlem ve Kabahatler Kanununa göre idari işlem yapılmaktadır. Dilendirilen çocuklar  ve aileleri hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri bilgilendirilir. Sosyal Hizmet Uzmanlarının aile ve çocuk hakkında yapacağı değerlendirme sonucunda;  aile, sosyal ve ekonomik olarak desteklenerek çocuğun dilendirilmesi önlenmeye çalışılır. Ailesi tarafından ısrarla dilendirilmek suretiyle istismar edilen çocuklar mahkeme kararı ile ailelerinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kurumlara yerleştirilir. Sokakta dilenen/dilendirilen ya da dilencilik amacı ile çalıştırılan (mendil satıcılığı, tartıcılık vb.) çocuklarla karşılaştığınızda 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulunabilirsiniz. ​

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kayıp müracaatı esnasında verilmesi gereken bilgiler nelerdir?

Müracaatı esnasında kayıp şahsın bulunmasına yardımcı olabileceği değerlendirilen bilgiler  ile kayıp şahsın eşkal bilgileri ve güncel fotoğrafı kolluğa bildirilmelidir.​

1 - 5Sonraki