Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
1947 yılında, Laboratuvar Şefliği şeklinde yapılanmış olup, emniyet teşkilatının yurt çapında elektronik muhabere sistemlerini, radyo-tv yayın istasyonlarını ve foto-film ünitelerini kurmak, işletmek ve hizmette ihtiyaç duyulan muhabere cihazlarının tespit ve araştırması yapıldıktan sonra teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak plan ve projeleri hazırlayıp uygulamaya koymakla görevlendirilmiştir. Muhabere işletme, cihaz plan ve proje, cihaz tesis bakım ve onarım, cihaz ikmal, radyo tv yayın ve foto film şube müdürlüklerinden müteşekkildir.
 
Muhabere elektronik irtibat sistemlerini kurmak, bilgilerin güvenli bir şekilde ilgili makam veya birimlere ulaştırılmasını sağlamak, muhabere cihazlarının bakım-onarımını yaparak faal tutmak, ihtiyaç duyulan muhabere cihazlarının tespitini yaparak temin etmek, polis radyo yayın hizmetlerini yürütmek, merkez foto-film hizmetlerini yürütmek.
 
Telsiz haberleşme imkanları yönünden bugün ulaşılan seviye, her sabit birime bir sabit telsiz cihazı ile her araca bir araç telsizi ve her 4 personele bir el telsizi şeklindedir.
 
Temel felsefemiz, hizmette verimliliğin ve süratin arttırılması, sürekli kılınmasıdır. Hedeflerimizi belirlerken verimlilik ve rasyonellik ön planda tutularak, kalite ve dünya standartları ölçüsünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.
 
Ancak; nüfusun hızlı artışı, ekonomik ve sosyal hayattaki hızlı değişiklikler, verdiğimiz hizmetleri etkilemektedir. Haberleşme Dairesi Başkanlığı, globalleşme çerçevesinde teşkilatın muhabere alanındaki modernizasyonu hususunda devamlı olarak araştırma, geliştirme çalışmalarını sürdürmekte ve yeni jenerasyon cihazlarına uyumlu, güvenli haberleşme yapabilen geriye yönelik uyumlu, genişleyebilir, esnek ve gelecek sistemleri destekleyebilen altyapı ile kolay kullanım gibi kriterler de gözönünde tutularak, cihazların tedarikine çalışmaktadır.
 
Günün gelişen ve değişen şartlarına, yeni teknolojiye uyumun sağlanabilmesi, teşkilatın yeniden yapılanması için bu projelerin izlenmesi ve peyderpey teşkilata kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Sonuç olarak; haberleşme hizmetleri emniyet teşkilatının en önemli hizmet dallarından birini teşkil etmektedir. Teşkilatımızda bütün hizmet birimleri gerek yazılı, gerekse sözlü haberleşme vasıtaları ile birbirleriyle irtibat halindedirler.
Ülkemizde meydana gelebilecek olay ve diğer suçların nev'i incelendiğinde çok çeşitlilik kazandığı ve hemen hemen bütün suç türlerinde organize örgütlerin varlığı gözlenmektedir. Polisin mücadelesinde, görevlerin ifası sırasında birbirleriyle işbirliği halinde bulunmaları, meydana gelmesi muhtemel çeşitli suçlara karşı zamanında önleyici ve caydırıcı tedbirler almaları ve merkezleri ile devamlı irtibat halinde olmaları gereklidir.
 
Yurtta iç güvenlikten sorumlu bulunan ve ağır bir hizmetin sorumluluğunu yüklenmiş bir teşkilatın çok yönlü hizmetlerine cevap veren yapı ve bünyeye sahip olması yurdun her tarafındaki birimleri ile koordinasyonunun sağlanması ancak mükemmel bir haberleşme ağı ile mümkün olabilmektedir. "Başarının Temeli Haberleşmeye Dayanır." ifadesiyle Haberleşme Dairesi Başkanlığı bunun bilincinde görevini yürütmektedir.
 
Çünkü, haberleşme sistemleri olmayan bir kuruluş sağır ve görmeyen bir özürlüye, haberleşme kanalları iyi çalışmayanlar ise, aksak bir insana benzer. Haberleşme kanalları iyi çalışmayan hangi kuruluş olursa olsun o kuruluşun hizmetlerinden başarı beklemek mümkün değildir. Ancak; polis bütün hizmetlerinde mutlak başarılı olmak mecburiyeti ve sorumluluğundadır. Çünkü, polisin yaptığı bütün hizmetler çok önemlidir ve bu hizmetlerin gecikmelere tahammülü yoktur.