Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Tarihçe:

Güvenlik Daire Başkanlığı 1924 yılında Emniyet Umumiye Müdür Muavini'ne bağlı "Birinci Şube" olarak göreve başlamış, 1937 yılında yapılan değişiklikle de Genel Müdür Yardımcısına bağlı "Birinci Daire Reisliği" adıyla görevini sürdürmüştür.
 
3201 sayılı "Emniyet Teşkilatı Kanunu"nun (9)uncu maddesinde “siyasi polis hizmetleriyle uğraşan, Devletin umumi emniyetine taalluk eden işlerle mükellef olan kısımdır" şeklinde geniş kapsamlı olarak tarif edilen Daire Başkanlığı; devletin anayasal düzenine, iç ve dış güvenliğine, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve kamu düzenine yönelik yıkıcı faaliyette bulunan kişi veya teşkilatları tespit etmek, bunları zararsız hale getirmek için gerekli tedbirleri almak, bazı anayasal ve yasal kuruluşlar ile demokratik kitle örgütlerinin yasa hükümlerine uygun olarak kurulmalarını ve faaliyette bulunmalarını izlemek, taşra teşkilatının bu yöndeki faaliyetlerine yön vermek, koordinesini sağlamak ve bunları izlemek üzere kurulmuştur.
 
1971 yılına kadar "Birinci Daire Reisliği" adıyla görev yapan Başkanlık, günün şartları da dikkate alınarak 1971 yılında "Genel Güvenlik Daire Başkanlığı" adını almış, 1974 yılında ise "genel" kelimesi kaldırılarak "Güvenlik Daire Başkanlığı" adıyla faaliyetlerine devam etmiştir.
 
Yapılanma :
 
1- Kamu Güvenliği Şube Müdürlüğü,
2- Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü,
3- Güvenlik Soruşturma Şube Müdürlüğü,
4- Fikri Mülkiyet Hakları ve Basın Şube Müdürlüğü,
5- Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü,
6- İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,
7- Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü,
8- Eğitim Şube Müdürlüğü.
9-Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
10-Meclis Talepleri Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 
Misyonumuz:
 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yasal düzenlemelere paralel olarak, bireylere toplumsal olaylar, güvenlik soruşturması, basın ve yayın ile kamu güvenliği alanlarında en kaliteli hizmeti vermektir.
 
Vizyonumuz:
 
Hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı ve teknolojik yenilikleri maksimum düzeyde kullanabilen uzman personeliyle, görev ve sorumluluk alanına giren tüm konularda Avrupa birliği standartlarını yakalayarak başarılı bir örnek teşkil etmektir.