Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Emniyet Teşkilatı 2013 Yılı Genel Atamaları
 
EMNİYET TEŞKİLATI 2013 YILI GENEL ATAMALARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri kapsamında son bir yıl içerisinde (Temmuz 2012- Mayıs 2013);
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında her hafta Salı günü düzenli olarak yapılan “Personel Görüş Günü”ne katılarak talep ve mazeretleri dinlenen bin 461 personelden; 570 personelin atanma talepleri yerine getirilmiş olup, 160’ının talebi ise 2013 yılı genel atama dönemlerinde değerlendirilmektedir. 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan, 14/6/2010 tarihli değişiklikle getirilen, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş ve çocuklarının talep etmeleri halinde nüfusa kayıtlı olduğu yere atanabileceği ile zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacağı hükümleri kapsamına giren;
426 personel 2’nci Bölge hizmetinden muaf tutulmuş, 394 personel de memleketleri dâhil talep ettikleri illere atanmıştır.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan ve kamu kurum ve kuruluşları içerisinde ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan, 30/07/2012 tarihli diğer bir değişiklikle getirilen, vazife malulü idari polisler ile kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunan personelin kadro durumunun uygun olması halinde, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanabileceği hükmü ile özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler ile eşi veya çocuklarından özür oranı yüzde 80 ve üzerinde bulunan personelin talep etmeleri halinde, zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacağı hükümleri kapsamına giren,
439 personel 2’nci Bölge hizmetinden muaf tutulmuş, 447 personel de memleketleri dâhil talep ettikleri illere atanmıştır.
Emniyet Teşkilatı’nın 2013 Yılı Genel Atamaları kapsamında; 03.05.2013 tarihinde tamamlanarak Teşkilat personeline ilan edilen, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki personelden toplam 19 bin 104 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup;
1’inci Bölgeden 2’nci Bölgeye 8 bin 767 personel,
2’nci Bölgeden 1’inci Bölgeye 8 bin 403 personel,
2’nci Bölgeden 2’nci Bölgeye 870 personel,
1’inci Bölgeden 2’nci Bölgeye gönüllü bin 64 personelin ataması yapılmıştır.
Bu kapsamda, 2’nci Hizmet Bölgesinden 1’inci Bölgeye dönen personelin;
Yüzde 85’i 1. tercihine,
Yüzde 90’ı ilk 3 tercihinden birine,
Yüzde 99’u ise 7 tercihinden birine atanmıştır.
1’inci Hizmet Bölgesinden 2’nci Bölgeye giden personelin;
Yüzde 55’i 1. tercihine,
Yüzde 77’si ilk 3 tercihinden birine
Yüzde 87’si ise 7 tercihinden birine atanmıştır.
Doğu ve Güneydoğu illerimizden gelen talepler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak daha önce 2’nci Bölgedeki illerde görev yapmış, bölgeyi tanıyan tecrübeli personelin ikinci kez 2’nci Bölgede görevlendirilmesi planlanmış ve bu uygulamayla; bölgeyi ve bölge insanını tanıyan, mesleki birikimi ve tecrübesiyle diğer genç personele örnek olabilecek, toplum destekli polislik hizmetlerinde Batı’da edindikleri tecrübeleri Doğu’daki genç personele aktarabilecek toplam 2 bin 591 personelin ataması yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında 36, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında 71, TBMM Koruma Daire Başkanlığında 14 görevli personel ile İl Emniyet Müdürlüklerinde yakın koruma hizmetlerinde görevli personel de dâhil olmak üzere 2’nci Bölge birinci görev sırası gelen ve hizmet süresi 15 yıl ve üzeri olan 640 personelin de 2’nci Bölge il/birimlere atamaları gerçekleştirilmiştir.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan ve 2’nci Bölge birinci görev sırası gelen personelden hizmet süresi 3 yılın altında olanlar (eş durumu mazereti hariç) yerinde bırakılmıştır.
2’nci Bölgede görevli olup da dönüşe tabi personelden 2 bin 393’ü kendi talepleri doğrultusunda bulundukları yerlerde bırakılmış; İpka dâhil işlem yapılan personel sayısı toplam 63 bin 192 olmuştur. Yapılan atamalarla 2’nci Bölgedeki personel sayısı toplamda yüzde 7,6; gelen giden personel dengesinde ise artı 3 bin 365 personel takviyesi ile yüzde 44,5 arttırılmıştır.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.