Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan atama kurası sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler.
24.01.2018  


Devlet Personel Başkanlığınca 3713 Sayılı Kanunun Terörle Mücadele Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan atama kurası sonucunda Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler  25/01/2018  tarihinden 09/02/2018  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3

1.      Atanma talep dilekçesi (form 1),

2.      Hak sahibi olduğuna dair belge,

3.      Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,

4.      Diplomanın noter tasdikli örneği ya da aslı,

5.      Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

6.      Askerlik durum belgesi aslı, (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir),

7.      Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,

8.      Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı,

9.      Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form2​)

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın 25/01/2018  tarihinden 09/02/2018  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: 1) Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

            2)  Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İRTİBAT TEL: 0 (312) 462 17 40-42