Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2016-4.Dönem Sözleşmeli Pilot (Helikopter) Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Sonucu
27.10.2016  
Emniyet Genel Müdürlüğü
2016-4.Dönem Sözleşmeli Pilot (Helikopter) Alımı Sözlü ve/veya Uygulamalı
Sınav Sonucu

 

2016-4.Dönem Sözleşmeli Pilot(Helikopter) Alımı sonuçları için tıklayınız. 

 

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince 28/10/2016  -  11/11/2016 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine sınavı kazanan adayların istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1.Dilekçe (form1)

2.2 adet vesikalık fotoğraf.

3.Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

4.Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

5.Askerlik durum belgesi (aslı).

6.Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi.

7.Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi (aslı).

8. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).  

9. Sağlık Kurulu raporu belgesi.

10. Pilotluk Lisans belgesi.

11.Güvenlik Soruşturması formu ( Bilgisayar veya daktilo ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form2)​

12.Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1. pilotluk belgeleri,  Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerini, evraklarını teslim ederken adayın yanında bulundurması gerekmektedir.

 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.  ​